Drieduizend scholen aan zet

Dialogic ondersteunt momenteel het project ‘School aan Zet’. In dit project worden drieduizend basis- en middelbare scholen ondersteund bij het verbeteren van hun zogenoemde ‘onderwijsopbrengsten’. Het programma helpt vanuit de eigen ambities van de scholen doelstellingen en verbeterpunten te formuleren. Daarnaast krijgen scholen de kans om door middel van gesprekken met experts de uitvoering van de doelstellingen in goede banen te leiden. Dialogic helpt hierbij mee met de structurering en analyse van de resultaten van dit project.