Nieuwe partner Dialogic

Op 1 juni 2012 is Reg Brennenraedts toegetreden als partner bij Dialogic. Reg is in 2006 bij Dialogic komen werken, na het afronden van zijn studies Elektrotechniek en Technisch Innovatiewetenschappen. Hij werkte de afgelopen zes jaar als junior, medior en senior adviseur – hij was vooral betrokken bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van telecommunicatie, IT en innovatie. Reg zal zich de komende jaren richten op het verder versterken van de diensten die Dialogic levert in het ICT-domein.
Reg is de eerste partner uit “eigen kweek???. Zijn toetreding draagt bij aan de continuïteit van Dialogic. Reg was al enige jaren lid van het MT van Dialogic en hij heeft mede vorm gegeven aan een verdere professionalisering van Dialogic. De drie huidige partners zijn enthousiast over de toetreding van Reg. Met Reg erbij is het vierspan weer compleet en kan er verder gewerkt worden aan de geleidelijke uitbouw van Dialogic.
Reg (1978) is getrouwd en heeft een zoon. Hij woont in Utrecht en naast zijn werk is Reg een fanatiek hardloper. Ook probeert hij de ontwikkelingen op ICT-gebied in de vingers te houden.
Voor meer informatie: ir.ing. R. Brennenraedts MBA
T: +31 30-215 05 90
E: reg@dialogic.nl