Dialogici op wetenschappelijke managementconferenties

Deze zomer presenteren diverse Dialogici de resultaten van onderzoek naar verschillende aspecten van innovatiemanagement. De onderzoekers dragen met hun werk zowel empirisch als theoretisch bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en inzichten op thema’s waar ook Dialogic actief is. Centrale thema’s in de papers zijn het coördineren van open innovatie en het managen van diensteninnovatie.

Om te beginnen heeft de Academy of Management Annual Meeting in Boston een paper geaccepteerd van Bram Kaashoek, senior adviseur bij Dialogic, Bjorn Smeets (student Universiteit van Tilburg; stagiair bij Dialogic) en Maryse Chappin (universitair docent Universiteit van Tilburg). In het artikel wordt ingegaan op manieren waarop bedrijven crowdsourcing kunnen inzetten en hoe het proces van crowdsourcing leidt tot gewenste resultaten. Crowdsourcing is een relatief nieuw fenomeen, maar past in de trend van open innovatie: bedrijven hebben niet alle kennis zelf in huis om tot innovatie te komen en betrekken daar de ‘crowd’ (de menigte) bij. Bekende (Nederlandse) voorbeelden zijn Lays op zoek naar de nieuwe smaak voor chips, BNN op zoek naar nieuwe televisieformats en de NS die reizigers vraagt om oplossingen om te komen tot treintoiletten die niet beklad en bekrast worden. Dialogic onderzocht – samen met de Universiteit van Tilburg – 12 cases. Zo werd nagegaan hoe crowdsourcing het beste vormgegeven kan worden. Voor de resultaten kan contact opgenomen worden met Bram Kaashoek (kaashoek@dialogic.nl; 030-2150598).

Een ander paper dat geaccepteerd is op de prestigieuze Academy of Management conferentie is afkomstig van Matthijs Janssen (junior researcher Dialogic), Pim den Hertog (partner Dialogic), Alex Alexiev (VU) en Carolina Castaldi (TU/e). Zij onderzochten het verband tussen management-innovaties en competitiviteit in de dienstensector. Uit het onderzoek blijkt dat het introduceren van organisatorische verbeteringen niet zomaar tot bedrijfssucces leidt. Van belang is dat de interne veranderingen uiteindelijk ook gepaard gaan met een nieuw of verbeterd dienstenaanbod.

Management van diensteninnovatie staat ook centraal bij twee andere papers die bovengenoemd team produceerde. In een paper dat geaccepteerd is voor de European Academy of Management conferentie staan de onderzoekers stil bij ‘diensteninnovatie-vaardigheden’. In zijn proefschrift heeft Pim den Hertog reeds een conceptuele set van specifieke vaardigheden geïntroduceerd. Essentie van het nieuwe paper is dat zowel case-studies als survey-gegevens gebruikt worden om de set van empirie te voorzien. Door gebruik te maken van nieuwe meetschalen kunnen de vaardigheden gemeten worden, waardoor verder onderzoek naar hun relevantie mogelijk is.

In een ander paper, geaccepteerd voor de DRUID-conferentie in Kopenhagen, voorzien de onderzoekers het raamwerk van meer theorie. Resultaat is een beter inzicht in de vaardigheden die van belang zijn voor diensteninnovaties, en welke processen en structuren managers kunnen beïnvloeden om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Ten slotte is op de eerdergenoemde EURAM’12 conferentie ook een paper geaccepteerd waarin Matthijs Janssen, Pim den Hertog en Alex Alexiev een (deel)onderzoek naar open diensteninnovatie presenteren. Met behulp van statistische analyses testen ze in hoeverre dienstverleners gebruik maken van technieken en instrumenten die hen in staat stellen om kennis van anderen te benutten of eigen kennis te valoriseren. Voor meer informatie kunt u terecht bij Matthijs Janssen (janssen@dialogic.nl; 030-2150566) of Pim den Hertog (030-2150585).

Zodra de papers online zijn, zullen er hyperlinks naar onderstaande papers worden geplaatst:

  • Janssen, M., Alexiev, A., Den Hertog, P. and Castaldi, C. Management Innovation and Firm Performance in Service Innovation Management. Accepted for presentation at Academy of Management Annual Meeting 2012, Boston.
  • Janssen, M., Alexiev, A., Den Hertog, P. and Castaldi, C. Towards a new scale for measuring dynamic capabilities in service innovation management. Accepted for presentation at European Academy of Management EURAM’12 Conference.
  • Janssen, M., Alexiev, A. and Den Hertog, P. Open innovation practices in service innovation: the relation with size, partnerships and environmental turbulence. Accepted for presentation at European Academy of Management EURAM’12 Conference.
  • Janssen, M., Alexiev, A., Den Hertog, P. and Castaldi, C. A multi-level multidimensional approach for measuring dynamic capabilities in service innovation management. Accepted for presentation at DRUID 2012.