Data Dashboard en Coefficienten Cockpits

intelligence_website2

Dialogic doet al bijna 15 jaar onderzoek en is van oudsher sterk geweest in het combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Traditioneel gaat het hier om incidentele tekstrapporten die zijn gelardeerd met een grote hoeveelheid tabellen en grafieken. De recent verschenen studie naar het Vlaamse LandbouwOnderzoek is hier een goed voorbeeld van.

De laatste tijd zien we steeds meer een verschuiving naar het continue monitoren van ontwikkelen op een bepaald onderwerp. Dit houdt in de praktijk in dat de frequentie van het verzamelen en updaten van de data sterk omhoog gaat, en de verhouding van tekst naar data verschuift. Een logische oplossing is dan om zogenaamde management dashboards aan te bieden. We doen dit bijvoorbeeld bij het Wetenschaps-, Technologie- en InnovatieIndicatoren (WTI2) project voor het Ministerie van OC&W. Meer grafieken zijn te vinden op de demo-versie van een andere site.

 

it_architectuur2

Deze verschuiving gaat veel verder dan het anders ontsluiten van informatie. Het betekent ook een wezenlijk andere manier van werken.

Om deze manier mogelijk te maken zijn we volop bezig een coherente informatiearchitectuur in te richten. We ontwikkelen grotendeels in eigen beheer een groot aantal softwaremodules die samen een flexibel systeem vormen waarmee we op maat data (semi-automatisch) kunnen verzamelen, verwerken, analyseren en visualiseren. Het hart van het systeem (de blauwe modules) is op dit moment al volop in gebruik en we ontwikkelen voortdurend nieuwe plugins voor de invoer en uitvoer van data.

Een uitgebreidere uitleg van de mogelijkheden is te vinden op onze website, onder Intelligence.