Promotie Dialogicus Marijn Plomp aan de Universiteit Utrecht

promotie marijnOp 5 maart jl. is Dialogicus Marijn Plomp aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Maturing Interorganisational Information Systems’.
Vandaag de dag heeft meer en meer informatie-uitwisseling plaats middels ICT en over de grenzen van organisaties heen. Adoptie, implementatie en gebruik van deze interorganisationele informatiesystemen (IOIS) zijn per definitie complex, aangezien ze gemoeid gaan met meerdere partijen, applicaties en gegevensbronnen die op elkaar moeten worden afgestemd en aangesloten. Op dit moment bestaat er een interessante variatie in IOIS-adoptieniveaus, zowel tussen als binnen sectoren. Veel managers, adviseurs, beleidsmakers en wetenschappers zijn uitgedaagd door de centrale vraag waarom sommige waardeketens van organisaties er in slagen volledige volwassenheid te bereiken in hun samenwerking en uitgebreide IOIS te realiseren, waar andere ketens op dit vlak nog steeds worstelen en achterlopen. Dit leidt tot de centrale onderzoeksvraag van Marijns proefschrift:
Hoe kan het tot volle wasdom komen van interorganisationele informatiesystemen bevorderd worden door de ontwikkeling van theoretische modellen, empirische metingen en praktisch beleid?
In het promotieonderzoek vertrekken we vanuit de notie dat men eerst in staat zou moeten zijn het volwassenheidsniveau van interorganisationele informatiesystemen te meten. We adresseren dit punt door ontwikkeling van een model en typologie voor ketendigitaliseringsvolwassenheid. Dit model en de bijbehorende concepten worden vervolgens toegepast in de praktijk van de detailhandel en de gezondheidszorg. Ook ‘beleid’ (zowel het formuleren van een informatiestrategie als het evalueren van innovatiebeleid) wordt vanuit interorganisationeel perspectief belicht.
Marijn Plomp heeft dit promotieonderzoek binnen vier jaar in deeltijd uitgevoerd bij het Departement Informatica van de Universiteit Utrecht. In de groep Organisatie & Informatie heeft hij onderzoek verricht naar en gedoceerd over interorganisationele informatiesystemen en verwante onderwerpen. Daarnaast is hij als onderzoeker/adviseur verbonden aan Dialogic. Het proefschrift bevat dan ook de nodige empirie afkomstig uit Dialogic-projecten.
Voor meer informatie over het promotieonderzoek of om een exemplaar van het proefschrift op te vragen, kunt u contact opnemen met Marijn (plomp@dialogic.nl).