IWT publiceert Dialogic rapport over LandbouwOnderzoek in Vlaanderen

Dialogic heeft voor IWT (het Vlaamse Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) onderzoek gedaan naar het portfolio, de werking en de effecten van het programma LandbouwOnderzoek. De belangrijkste doelstelling van het programma is het verwerven van kennis ten behoeve van de land- en tuinbouw, als motor van innovatie in deze sector in Vlaanderen. De activiteiten in het programma richten zich uitsluitend op de primaire plantaardige productie (akkerbouw, sier-, groente- en fruitteelt) en dierlijke productie (melk, rundvlees, varkensvlees, pluimveevlees en eieren), evenals de distributie en opslag van deze producten.

Onlangs heeft IWT het rapport (klik hier) van Dialogic gepubliceerd in haar reeks IWT-studies. Voor meer informatie: Bram Kaashoek (kaashoek@dialogic.nl), tel. 030-2150598.