Wetenschaps-, Technologie & Innovatie Indicatoren 2011

Op 15 november heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra, het tabellen- en figurenboek “Wetenschaps-, Technologie & Innovatie Indicatoren 2011??? (WTI2) aan de Tweede Kamer aangeboden, opgesteld door Dialogic in samenwerking met het Noorse NIFU met gebruikmaking van de data en expertise van het Leidse CWTS.

Het rapport moet gezien worden als een vervolg op de acht rapporten die het Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie (NOWT) in de periode 1992-2010 heeft uitgebracht onder de titel “Wetenschaps- en Technologie Indicatoren???. De publicatie geeft antwoord op vragen als: Nemen de investeringen in de publieke kennisinfrastructuur in Nederland in vergelijking met het buitenland nu toe of af? Is het aandeel vrouwelijke hoogleraren en UHD’s daadwerkelijk gestegen? Wat zijn de meest (technologische) R&D intensive bedrijven van Nederland? Werken Nederlandse bedrijven nu meer of minder samen met universiteiten en andere publieke kennisinstellingen dan bedrijven in het buitenland? Op welke wetenschapsgebieden excelleren in Nederland werkzame onderzoekers nu echt?

Tegelijkertijd is de data ook gepubliceerd op het internet middels een interactieve website: www.wti2.nl. Deze website moet gezien worden als de vervanger van dit eenmalige rapport en zal in de komende maanden verder ontwikkeld worden. Het vervangen van de publicatie middels een website levert veel voordelen op: (i) de website is up-to-date, doordat de website zal worden bijgewerkt zodra nieuwe data beschikbaar is, (ii) we kunnen meer data weergeven op een website dan in een rapport en (iii) de website is interactief, waardoor er met de data ‘gespeeld’ kan worden.

Daarnaast zal Dialogic een tweejaarlijks analytisch rapport uitbrengen waarbij gebruik wordt gemaakt van het datamateriaal op www.wti2.nl dan wel aanvullend verzameld datamateriaal. Het is de bedoeling dat deze rapporten, waarvan het eerste in het najaar van 2012 zal verschijnen, meer dan in het verleden een analytisch karakter zullen hebben, tegen de achtergrond van belangrijke thema’s in het beleid. Zie ook onze website.