Arthur Vankan

foto arthurOp 5 december 2011 ben ik als junior onderzoeker en adviseur begonnen bij Dialogic. Voorafgaand heb ik vijf jaar gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Aan deze universiteit heb ik de bacheloropleiding ‘Technische Innovatiewetenschappen’ en de masteropleiding ‘Innovation Sciences’ voltooid. Beide opleidingen bestuderen maatschappelijke problematiek met een bijzondere focus op de rol van technologie. Aangezien technologie een breed begrip is, heb ik me in de bacheloropleiding voornamelijk met energietechnologie beziggehouden. Met het oog op de actualiteit kan hierbij gedacht worden aan zonne-energie, windenergie, biomassa, en waterstofbrandstofcellen. Niet alleen duurzame energiebronnen en energiedragers hebben de aandacht genoten. In een researchproject betreffende CO2-emissierechten heb ik bestudeerd hoe de handel van deze rechten er in India uitziet. Tijdens de bacheloropleiding heb ik het Honors Program van de TU/e voltooid, een programma dat meer diepgang en vroegtijdige ervaring met onderzoek biedt.

In de masteropleiding heb ik me ook met andere domeinen beziggehouden. In het eerste jaar van de master is speciale aandacht uitgegaan naar de relatie tussen ICT en maatschappij. Actuele onderwerpen hierin waren de ‘digitale kloof’ en het vervangen van mensen door ICT in specifieke contexten. In het tweede jaar heb ik een semester aan Università Luigi Bocconi te Milaan gestudeerd, waar ik me heb gericht op innovatie in de publieke sector, innovatiemanagement, en clusterontwikkeling. Aangezien de helft van de studenten op deze universiteit internationale studenten waren, heb ik ook erg veel geleerd van deze multiculturele setting op persoonlijk en sociaal vlak. Afsluitend heb ik mijn master thesis gericht op de creatieve industrie; meer specifiek de Nederlandse designsector. Geïnspireerd door het idee van clusters en hun desbetreffende potentiële locatiegerelateerde voordelen heb ik bestudeerd welke motieven Nederlandse designbedrijven hebben om zich op een bepaalde locatie te vestigen. Opvolgend heb ik bekeken wat de prestatie van deze bedrijven bepaalt, met een speciale focus op de invloed van locatie.

Naast mijn opleiding ben ik actief geweest met diverse student-assistentschappen. Deze hadden veelal betrekking op voorlichtingsactiviteiten van de TU/e gericht op scholieren binnen het voortgezet onderwijs. Andere activiteiten behelsden de begeleiding van middelbare scholieren bij het profielwerkstuk en begeleiding van studenten binnen de opleiding ‘Technische Innovatiewetenschappen’ bij een groot halfjaardurend project.

Ook ben ik jarenlang actief geweest in professional gaming/e-sports. Hierbij ben ik tweevoudig wereldkampioen en tweevoudig Europees kampioen geworden. Naast de erg leuke reizen en toernooien ben ik via deze route veel in contact gekomen met de wereld van de media zoals televisie, tijdschriften, en het internet. Verder heb ik hierdoor de kans gekregen om ook op strategisch en organisatorisch vlak in de gamesector bijdrages te leveren. Door mijn leven heen is de passie voor games altijd gepaard gegaan met een grote passie voor sport, momenteel in het bijzonder basketbal en fitness.

Bij Dialogic ben ik momenteel divers bezig met twee onderwerpen. Aan de ene kant bestudeer ik de mediawijsheid in Nederland, een onderwerp typisch sociaalpsychologisch en pedagogisch van aard. Aan de andere kant richt ik me op de elektriciteitsinfrastructuur binnen Nederland, gekarakteriseerd door technologiegedomineerde inhoud. Persoonlijk houd ik erg van diversiteit, en Dialogic biedt me de mogelijkheid om ook op professionele wijze bezig te zijn met mijn brede interesse.