Ouders hebben in hun media-opvoeding geen passend antwoord op veranderend mediagedrag van kinderen

Kinderen op de basisschool vertonen op dit moment nog weinig risicovol gedrag binnen de media. Dit verandert echter snel wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ze gaan dan intensiever media gebruiken – soms tot wel 7 uur per dag- worden zorgelozer (privé-informatie online delen, onbekenden toevoegen in profielsite) en ontwikkelen gebrek aan focus. Om risicogedrag op latere leeftijd te voorkomen, is het belangrijk dat ouders al als hun kinderen op de basisschool zitten, gericht bezig zijn met media-opvoeding. Kinderen van 10-11 jaar staan immers nog open voor een gesprek hierover thuis, terwijl ze op dat moment al wel actiever omgaan met media. Uit onderzoek van Dialogic, dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd, geven ouders aan dat zij vinden dat de eerste verantwoordelijkheid voor media-opvoeding bij hen ligt en niet bij school. Om hun rol als media-opvoeder optimaal in te vullen is het van belang dat ouders meer zicht krijgen op hun eigen mediagedrag en de invloed die dat heeft op het (toekomstig) mediagedrag van hun kinderen. 

Kijk voor het volledige persbericht op Mediawijzer.net. Voor meer informatie: Hugo Gillebaard (gillebaard@dialogic.nl), 030-215 05 87.