Leon Meulendijks

Sinds enkele weken ben ik als afstudeerder aan de slag bij Dialogic. Voordat ik aan mijn huidige master opleiding ben begonnen, heb ik eerst de bachelor Natuurwetenschap & Innovatiemanagement afgerond aan de Universiteit Utrecht met als richting energie en materialen. Deze energiekant trok me in die mate dat ik voor mijn huidige master aan de TU Eindhoven heb gekozen en hier de studie Innovation Sciences volg met als keuzerichting innovatie en duurzaamheid. Voor dit master programma ben ik vorig jaar ook een semester in Zuid-Afrika gaan studeren. Hier heb ik vooral veel geleerd van de andere cultuur in het dagelijks leven, maar ook in het onderwijs. Daarnaast heb ik ook volop genoten van wat deze mooie omgeving allemaal te bieden heeft.foto leon

Naast het feit dat ik zeker als ideaal heb dat er duurzamer moet worden omgegaan met alle middelen die wij hedendaags gebruiken, ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in het thema duurzaamheid door de vele nieuwe technologische mogelijkheden van energieopwekking. Waar er altijd al veel verscheidenheid in keuze is naar de beste mogelijkheid om energie op te wekken is het aanbod nu zo groot geworden, mede als gevolg van de duurzame doelstellingen en stijgende energiekosten, dat er gaandeweg steeds nieuwe duurzame energietechnologieën op de markt komen.

Mijn interesse hiervoor is gewekt doordat ik in mijn master in aanraking ben gekomen met vele theorieën over transitieprocessen en systeeminnovaties, waarbij op een strategische manier met nieuwe niches wordt omgegaan vanuit een sociotechnisch perspectief. 
In veel onderzoek wordt vooral gekeken  naar nieuwe technologieën in nieuwbouw, ik zie meer maatschappelijke relevantie in het integreren van duurzame energiemogelijkheden in de bestaande woningvoorraad. Dit komt vooral omdat er maar weinig nieuwbouw per jaar wordt opgeleverd en hierdoor weinig vooruitgang te boeken is. Daarnaast wordt er vaak veel aandacht besteed aan de technische kant van nieuwe energietechnologieën en te weinig aan de organisatorische en gebruikerskant.

Mijn onderzoek bij Dialogic richt zich vooral op het opstellen van een strategie naar een duurzamere toekomst voor bestaande wijken. Hierbij ga ik gebruik maken van een case study, namelijk de wijk Vondelparc. Door deze afstudeerstage hoop ik bij Dialogic vooral meer inzicht te krijgen over praktische toepassingen van duurzaamheid en de maatschappelijke en organisatorische kant van innovaties.