Een Open DienstenInnovatie campus in Amsterdam

• Op welk niveau zou samenwerking in een open diensteninnovatie campus (ODI campus) plaats moeten vinden?
• Wat zou het middelpunt van een ODI campus moeten zijn?
• Op wat voor type innovatie moet een ODI campus zich richten?
• In hoeverre zou een ODI campus een technologische, sectorale of thematische focus moeten hebben?

Aan de hand van deze vier vragen hebben de deelnemers van de beleidsworkshop over ontwerpeisen van een ODI campus de mogelijkheden voor zo een campus in Amsterdam geanalyseerd. De analyse is ingeleid door een presentatie van Pim den Hertog (UvA/AMSI/Dialogic) en Jesse Bos (Dialogic), die aangegeven hebben aan welke voorwaarde een campus moet voldoen, en welke inrichtingsdimensies mogelijk zijn. Katalin Gallyas (EZ Amsterdam) heeft hierna de kansen en vragen rond een ODI campus in Amsterdam toegelicht, waarna de deelnemers zelf een voorzet hebben gegeven voor twee campusmogelijkheden; één die aansluit bij een bestaand initiatief, en één voor het doorontwikkelen van een nieuw initiatief. De uitkomsten van deze workshop zijn verwerkt als bijlage in het rapport United We Stand: ontwerpdimensies voor een open diensteninnovatie campus.