Workshop Indicatoren! Voelsprieten of doornen voor het beleid?

Dialogic organiseerde in samenwerking met de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) een workshop over de rol van indicatoren in beleidsonderzoek op het Politicologenetmaal 2011. Binnen de publieke sector merken we dat er meer en meer aandacht is voor het uitwerken, voeden en aanleveren van indicatoren teneinde het beleid op tal van domeinen in kaart te brengen en te evalueren. De link tussen indicatoren en beleid heeft echter iets mee van een haat/liefde-verhouding. Bij momenten stelt men nut en noodzaak van indicatoren ter discussie, maar anderzijds kan men echt niet zonder. doornenHet construeren, voeden en aanleveren van indicatoren speelt dan ook een cruciale rol in de communicatie tussen het werkveld en het politieke/ambtelijke beleid. Deze workshop bracht kennis en kunde samen inzake het gebruik en misbruik van indicatoren in een beleidscontext: conceptueel (wat, waarom, hoe, waarvoor?), technisch en bovenal de praktijkervaring bij het opvolgen van het ambtelijke en politieke beleid. Deelnemers waren beleidsonderzoekers, adviseurs en medewerkers van Vlaamse en Nederlandse overheden, adviesbureaus en universiteiten. Frank Bongers (Dialogic) en Dries Verlet (SVR) presenteerden hun paper “temperatuur van het overheidsbeleid???.