Dialogic en Logica evalueren Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

Tussen 2011 en 2014 gaan Dialogic en Logica resultaten van de Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat meten en evalueren. IDVV richt zich op de verbetering van het verkeersmanagement op de hoofdvaarwegen in Nederland. Dit programma moet ertoe leiden dat het (binnenvaart)vervoer beter planbaar wordt door verbetering van de informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen in de sector. De opdracht bestaat uit een nulmeting, twee tussenmetingen, een eindmeting en –evaluatie.

Contactpersoon bij Dialogic: Frank Bongers (bongers@dialogic.nl).