Marijn Plomp presenteert tweemaal in Slovenie

eceg defDialogicus Marijn Plomp heeft afgelopen week gesproken op twee wetenschappelijke conferenties, die beide in Slovenië plaatshadden. In beide gevallen lag er een peer-reviewed artikel aan de presentatie ten grondslag.

De eerste bijdrage betrof een paper naar aanleiding van de door Dialogic uitgevoerde evaluatie van het programma “Nederland Gaat Digitaal” (NGD), een destijds (2002-2007) door het toenmalige Ministerie van Economische Zaken in het leven geroepen MKB-ICT-stimuleringsregeling. Marijn heeft, samen met oud-Dialogicus Ronald Batenburg en Dialogic-partner Pim den Hertog, onderzocht in hoeverre ICT-beleid leidt tot een toename van het gebruik van interorganisationele – of organisatiegrensoverstijgende – ICT onder MKB-bedrijven. Dit lijkt daadwerkelijk het geval, maar wel is het mogelijk zo dat ‘breedte’ (bereik van de regeling) daarbij belangrijker is dan ‘diepte’ (hoe ver de regeling gaat qua stimulering).
De presentatie was onderdeel van de 24e editie van de Bled eConference, die al sinds de prille opkomst van het ‘e-domein’ jaarlijks op deze met prachtig natuurschoon omgeven plek gehouden wordt.

Vervolgens presenteerde Marijn tijdens de 11e European Conference on E-Government (ECEG), dit keer gehost door de Faculty of Administration van de Universiteit van Ljubljana. Hier betrof de bijdrage een samen met emeritus hoogleraar Jan Grijpink geschreven artikel over de rol van identiteitsfraude in grootschalige informatievoorziening. Aan de hand van een tweetal cases, uit de strafrechtketen en de zorgsector, is aangetoond dat ID-fraude een van de grote uitdagingen van onze samenleving is. De theorie van Keteninformatisering blijkt gebruikt te kunnen worden bij het formuleren van toekomstvaste informatiestrategieën die dit probleem het hoofd bieden.

Beide artikelen zijn geschreven in het kader van Marijns promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Voor meer informatie over deze twee bijdragen en/of het promotieonderzoek kunt u contact opnemen met Marijn (plomp@dialogic.nl).