Telecomgebruikers onderzocht voor OPTA

In opdracht van OPTA voerde Dialogic onderzoek uit naar de markt voor zakelijke elektronische communicatiediensten. Het onderzoek vond plaats in het kader van OPTA’s marktanalyses, die iedere paar jaar gehouden worden. In 2008 werd Dialogic ook al ingeschakeld ter ondersteuning van de vorige ronde van marktanalyses.

Centraal binnen het onderzoek stond de zakelijke eindgebruiker bedrijven of instellingen die telecomproducten afnemen. Om die te bereiken zette Dialogic, in samenwerking met haar partner Heliview, een grootschalige telefonische enquête op poten. Meer dan duizend organisaties werden bevraagd over telefonie-, breedbandinternet- en datacommunicatieproducten. Daarbij ging het niet alleen over de huidige afname (‘wat voor soort telefonie gebruikt uw bedrijf?’), maar ook over overstapgedrag in het verleden en in de toekomst (‘wat voor soort telefonie nam u voorheen af?’). Op basis van dergelijke informatie maakt OPTA een inschatting van de mate waarin verschillende producten door afnemers als alternatief voor elkaar gezien worden (is een VPN een alternatief voor een huurlijn?) en bakent zij markten af.

Bij de uitvoering van het onderzoek kwam niet alleen Dialogic’s uitgebreide kennis van de verschillende telecomproducten en – meer in het algemeen – de Nederlandse telecommarkt, goed van pas. Ook Dialogic’s ervaring met statistisch onderzoek was cruciaal voor een succesvolle uitvoering. OPTA wilde over zeer specifieke groepen van eindgebruikers (grote bedrijven die de overstap gemaakt hebben van een analoge huurlijn naar een ander datacomproduct) uitspraken kunnen doen. Bij een random benadering van de zakelijke markt, zouden deze groepen in de uiteindelijke steekproef onvoldoende vertegenwoordigd zijn geweest om statistisch relevante uitspraken over te kunnen doen. Door de inzet van een slimme stratificatiestrategie bleek dit toch mogelijk.

Het eindrapport van het onderzoek is te downloaden van de website van OPTA. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Reg Brennenraedts (brennenraedts@dialogic.nl) of Stein Smeets (smeets@dialogic.nl) via 030-2150580.