Nulmeting BioSolar Cells

Dialogic voert voor de programmadirectie BioSolar Cells een nulmeting uit waarin de uitgangssituatie wordt vastgelegd in termen van een aantal prestatie-indicatoren. Het programma BioSolar Cells beoogt de komende 5 jaar de wetenschappelijke basis te versterken voor de duurzame productie van bio-energie en voedsel via meer efficiënte benutting van het biologische proces van fotosynthese. Aan het programma nemen 9 kennisinstellingen en 25 industriële partners deel. Het ministerie van EL&I, NWO, de kennisinstellingen en de bedrijven financieren het programma met €42 miljoen. Het omvangrijke onderzoeksprogramma wil een innovatief antwoord geven op het meer en meer beklemmende vraagstuk rond de toekomstige energie- en voedselvoorziening. De komende decennia zullen wereldwijd de beschikbare voorraden fossiele brandstoffen afnemen, de vraag naar eiwitten als voedsel stijgen en de gevolgen van klimaatverandering voelbaar worden. Bovendien doet de toenemende welvaart van de groeiende wereldbevolking een groter beroep op het afnemende areaal aan landbouwgrond. 
 
De nulmeting vormt de grondslag voor de tussentijdse evaluatie (gepland in 2012-2013) en de eindevaluatie van het programma (gepland in 2015-2016) en tevens een referentiepunt voor het programmamanagement. De uitvoering ervan is in handen van Rob Bilderbeek, Robbin te Velde, Jesse Bos en Leonique Korlaar. Klik hier voor meer informatie.