BETA EXCELLENT: ontwikkeling van een database en indicatoren

Dialogic ondersteunt het Platform Bèta Techniek bij het ontwikkelen en de uitrol van het Bèta Excellent programma. Bèta Excellent is de opvolger van het Universum programma en beoogt excellente en hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs te stimuleren. Naast deze focus op heel goede en echt slimme vwo’ers richt Bèta Excellent zich ook op bevordering van excellentie op havo, vmbo en praktijkonderwijs – het gaat dan niet alleen om cognitieve excellentie, maar ook om excellentie in andere zin, denk aan sport, muziek en cultuur.

Het programma mikt op ca. 100 ‘voorhoedescholen’ en ca. 150 ‘kennisontwikkelingsscholen’, een flink aantal vo-scholen. Voor het programmamanagement en met het oog op eventuele selectie ontwikkelt Dialogic een database waarin kenmerken van deelnemende scholen snel inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast ontwikkelt Dialogic een set van indicatoren waarmee het begrip excellentie empirisch kan worden gemeten. In eerste instantie focust dit project op cognitieve excellentie, bij heel goede en slimme vwo-leerlingen. In tweede instantie ook op meting van excellentie in bredere zin.

Nadere inlichtingen: Cor-Jan Jager (jager@dialogic.nl) / Rob Bilderbeek (bilderbeek@dialogic.nl) (via 030-2150580).