Rapport eindevaluatie Vraagsturing TNO en GTI?s naar de Tweede Kamer

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (i.s.m. het ministerie van Economische Zaken) heeft Dialogic innovatie & interactie in de periode half oktober 2010 – half maart 2011 een eindevaluatie uitgevoerd van het Instrument Vraagsturing TNO en GTI’s.

Inmiddels heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, de eindrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de evaluatie blijkt dat er over de periode 2004-2010 een grote inspanning is geleverd om het instrument Vraagsturing TNO en GTI’s vorm te geven en te implementeren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het instrument Vraagsturing heeft bijgedragen aan een versterking en een behoorlijk niveau van inhoudelijke vraagsturing binnen de 12 thema’s. Tevens heeft het instrument Vraagsturing bijgedragen aan structuur- en organisatiewijzigingen bij de kennisinstituten. Desondanks zijn niet alle doelstellingen gerealiseerd. Zo is het betrekken van bedrijven en maatschappelijke organisaties slechts in beperkte mate verbeterd en ontbreken structurele impactmetingen. De eindevaluatie bevat, naast een terugblik op de afgelopen jaren, tevens aanbevelingen voor de toekomst.

Wilt u meer lezen over de resultaten en aanbevelingen, volg dan deze link. Neem voor meer informatie contact op met Pim den Hertog: 030-215 05 85 of denhertog@dialogic.nl
overhandiging rapport tno en gtis