Dialogic duikt in de wereld van nano-elektronica en embedded systems

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Agentschap NL voert Dialogic innovatie & interactie een evaluatie uit van het innovatieprogramma Point One – Boegbeeld. Dit oudste innovatieprogramma is in 2006 als pilot gestart voor het destijds nieuwe programmatische innovatiebeleid van het toenmalige ministerie van Economische Zaken. Deze evaluatie, die uitsluitend betrekking heeft op de Boegbeeldperiode (2006-2009), dient vast te stellen of de programmadoelstellingen van Point One – Boegbeeld zijn gehaald en of dit Innovatieprogramma op efficiënte wijze heeft bijgedragen aan de beleidsdoelstellingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). 

Dialogic duikt hiervoor in de wereld van nano-elektronica en embedded systems. Binnen de Nederlandse semiconductors-keten opereren grote bedrijven (bijv. OEM’s), MKB’ers en diverse kennisinstellingen. Naast spelers die actief zijn op het gebied van fabricage van chips, chipmachines en de toepassers hiervan (embedded systems worden in verschillende sectoren toegepast zoals automotive, zorg, energie), staat ook het netwerk van toeleveranciers centraal in dit onderzoek.

Dialogic maakt gebruik van verschillende onderzoeksmethodes waaronder desk research, een online enquête, netwerkanalyse en diepte-interviews. Binnen deze evaluatie is ook speciale aandacht voor het beleidsonderwerp ‘additionaliteit’ van de verstrekte R&D subsidies binnen het innovatieprogramma. 

 
Voor vragen met betrekking tot dit project kunt u contact opnemen met Hugo Gillebaard (gillebaard@dialogic.nl / 030-2150587).