MijnBrabant: de provinciale zoektocht naar zichtbaarheid op het internet

Dialogic heeft onlangs in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een verkennende studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een online module met gepersonaliseerde informatie voor bedrijven (codenaam: MijnBrabant). Basisgedachte is, dat bedrijven via MijnBrabant statusinformatie kunnen opvragen over alle aanvragen die ze op dat moment hebben lopen bij de provincie. Vanuit de beleidscontext gedacht is dat een logische gedachte, omdat geen van de landelijke voorzieningen die al bestaan — Antwoordvoorbedrijven en het Online Omgevingsloket technisch in staat zijn om statusinformatie te geven. In feite zijn beide applicaties veredelde indexen. MijnBrabant zou deze lacune dus vullen. Uit ons veldonderzoek onder bedrijven en brancheorganisaties kwam echter een duidelijk beeld naar voren, dat er niet of nauwelijks behoefte is aan een systeem waarmee online statusinformatie kan worden opgevraagd. Ten eerste is het aantal bedrijven dat regelmatig contact heeft met de Provincie zeer beperkt. Het gaat alleen om de ‘zware’ milieubedrijven en dat zijn er niet meer dan een paar honderd voor heel Noord-Brabant. Deze bedrijven handelen vrijwel al af via hun account manager bij de Provincie. Bedrijven zijn over het algemeen erg tevreden over de huidige situatie waarin van menselijke tussenpersonen (human agents) gebruik wordt gemaakt. De meerwaarde van een online omgeving waarin ze zelf hun informatie kunnen opvragen, vinden ze beperkt. Merk op dat in de oorspronkelijke opzet van Antwoordvoorbedrijven óók gebruik zou worden gemaakt van menselijke tussenpersonen (in casu het landelijke netwerk van Syntens- en KvK-medewerkers), maar dat dat uiteindelijk is platgeslagen in een online index. Het ziet er dan ook naar uit, dat de relatief hoge kosten van het inrichten van een online statusinformatiesysteem niet opwegen tegen de geringe baten. De Provincie zou haar aandacht beter kunnen richten op het beter ontsluiten van beleidsinformatie, en op het verbeteren van de interne informatiehuishouding.

Meer informatie over dit project: Robbin te Velde (tevelde@dialogic.nl)

 online_ongevingsloket 3