Matthijs Janssen

matthijs janssen

Nu ik al ruim twee maanden bij Dialogic rondwandel wordt het wellicht eens tijd om mijzelf even kort te introduceren.
Mijn tijd hier spendeer ik aan mijn afstudeertraject voor de TU/e-master Innovation Sciences, voorheen bekend als Technology and Policy. Bijna 5 jaar terug ben ik gevallen voor de bijbehorende bachelor, omdat ik mij interesseerde voor maatschappelijke problematiek, maar het frustrerend vond geen gefundeerde opinie te kunnen vormen bij gebrek aan inzicht in de onderliggende complexiteit.
Een tikkeltje ontgoochelend is het om vast te moeten stellen dat meer kennis over sociaal-economische problemen de situatie vaak onoverzichtelijker maakte dan in de initiële situatie van onwetendheid. Desalniettemin ben ik tevreden met het (illusionaire?) idee dat ik werk aan het verbeteren (en hopelijk weldra ook toepassen) van mijn vermogen om analytisch om te gaan met de nuances van ingewikkelde situaties. Een brede capaciteit, maar handig voor iemand met een brede interesse. Een onderwerp waar ik me specifiek mee bezighoud is de relatie tussen technologie en welzijn. Gedurende mijn master heb ik door het volgen van een filosofie-certificaat getracht mijn inzicht hierin uit te breiden, en ook in mijn vrije tijd mag ik me hier graag in verdiepen.
Alvorens naar Utrecht te komen, heb ik mij in Frankrijk een half jaar toegelegd op innovatie in dienstverlening. Hoewel dienstverlening verantwoordelijk is voor het merendeel van de werkgelegenheid en omzet in de westerse wereld, is dit onderwerp vreemd genoeg nogal onderbelicht in de innovatieliteratuur. Nadat ik in Lille de thesis van Pim in mijn handen gedrukt kreeg, raakte ik onder de indruk en ben ik tot mijn grote vreugde bij Dialogic beland (deze aanvankelijke blijdschap is sindsdien enkel toegenomen). Mijn onderzoek hier is eigenlijk te duiden als een voortzetting van het proefschrift; ik wil het conceptuele raamwerk van ‘dienstinnovatie-vaardigheden’ empirisch testen met behulp van een grootschalige survey (als onderdeel van het UWS (United We Stand, red.)-project). De resultaten daarvan zullen vervolgens als input dienen voor een model dat de relatie tussen deze dynamic capabilities en bedrijfsprestatie moet aantonen. Of dit allemaal gaat lukken voor de zomer moet nog blijken, maar momenteel worden de mogelijkheden van een eventuele voortzetting bekeken. Mijn hobby’s als gitaarspelen en Spaans leren vormen geen belemmering voor de voortgang, reizen hakt er helaas wat meer in. Daarnaast heb ik me samen met enkele vrienden twee jaar bezig gehouden met de ontwikkeling van een nieuwe re-integratiemethodiek. Hoewel een aantal grote partijen als TNO en UWV geïnteresseerd zijn, heb ik het ondernemen momenteel even op een laag pitje gezet. Graag zou ik een deel van mijn leven wijden aan het ontwikkelen van maatschappelijk relevante oplossingen, maar voorlopig concentreer ik mij op het verwerven op kennis. Het stemt mij vreugdevol om te constateren dat daar bij Dialogic zoveel ruimte voor is.