Internet als databron: web bots, firewalls, deep packet inspection en schuinsmarcheerders

Het internet als databron-project voor de Europese Commissie is inmiddels in volle gang. Dit is een follow-up van een eerder project dat we in 2008 voor EZ en het CBS hebben uitgevoerd. Destijds liepen we nog ver voor de muziek uit. Dat blijkt nog steeds het geval te zijn: op enkele incidentele gevallen bij de OECD na verzamelt geen enkele overheidsinformatie geautomatiseerd statistische data.

Dat is opvallend, omdat er inmiddels al wel een substantieel aantal toepassingen op de markt beschikbaar zijn om via het internet informatie te verzamelen over individuen of organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om bekende portals met statistieken over het marktaandeel van browsers zoals statcounter.com of sites waarop de snelheid van de internetverbinding kan worden doorgemeten zoals compari.tech speed-test en speedtest.net.

Technisch is er al veel mogelijk. Juridisch zijn de belemmeringen veel groter, omdat bepaalde applicaties zoals staffcop.com of spousespysoftware.com wel erg ver gaan in het gedetailleerd verzamelen van persoonlijke informatie.

In een eerste verkenning van de juridische dimensies van geautomatiseerde dataverzameling, die door onze Engelse partner (University of Bournemouth) is uitgevoerd, blijkt overigens dat de belemmeringen minder groot zijn dan meestal wordt gedacht. Er kan dus niet alleen veel, maar er mag ook veel. Dat wil niet zeggen dat alles ook maar moet wat gedaan kan worden. Met andere woorden, de morele dimensie speelt een belangrijke rol in dit project.

Dit is ook de reden dat we voor de komende workshop in Brussel ook vertegenwoordigers van digitale burgerrechtenorganisaties zoals Bits of Freedom en Chaos Computer Club hebben uitgenodigd. Op deze workshop, die 7 april in Brussel plaatsvindt, bespreken we de eerste resultaten van het onderzoek met een aantal experts uit het veld. Meer informatie over dit project: Robbin te Velde (tevelde@dialogic.nl).