Bjorn Smeets

bjorn smeetsIk ben sinds maart aan mijn afstudeeronderzoek begonnen bij Dialogic. Dit in het kader van mijn masteropleiding Organisation Studies aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende mijn studie heb ik me regelmatig bezig gehouden met innovaties binnen organisaties. Voor mijn afstudeeronderzoek richt ik mij op het relatief nieuwe concept: crowdsourcing.
Het concept van crowdsourcing betekent, dat een organisatie het publiek aanspreekt om innovaties te verkrijgen. Een welbekend voorbeeld is het in Nederland gehypte ‘Maak de Smaak’ van Lays, waarin het publiek nieuwe chipssmaken kon bedenken. Maar ook voor complexe problemen van organisaties wordt crowdsourcing tegenwoordig ingezet om zo tot innovaties te komen.  
Omdat crowdsourcing een relatief nieuw concept is, is het interessant om er verkennend onderzoek naar te doen. Ik wil gaan onderzoeken hoe elementen van een crowdsourcing proces bijdragen aan de uitkomst van crowdsourcing. Wat voor publiek kiest de organisatie? Krijgt het publiek feedback of is er interactie tussen het publiek? Hoe verloopt de selectie van alle bijdragen van het publiek? Op welke manier hebben deze zaken invloed op het resultaat van crowdsourcing en op de innovativiteit van de organisatie? Enkele vragen waarop men met de huidige inzichten nog geen goed antwoord kan geven.
Gezien het feit dat bedrijven steeds meer interactie zoeken om kennis op te doen en daarbij crowdsourcing steeds vaker wordt toegepast, is het dus goed om daar meer kennis over te hebben. Ik hoop met dit onderzoek bij Dialogic daarom een interessante masterthesis op te leveren. Daarbij wil ik dus ook meer inzicht creëren voor Dialogic over hoe crowdsourcing een succes voor een organisatie kan zijn.