Nulmeting Innovatieprogramma Logistiek & Supply Chains

Het vierjarig innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains is onder de dagelijkse leiding van topinstituut Dinalog in november 2009 van start gegaan. Dialogic is gevraagd door Agentschap NL om de nulmeting uit te voeren voor dit innovatieprogramma dat mede gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen ministerie van Economische Zaken) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Lees meer…