United We Stand policy workshop

“Innovating with partners by sharing the risks and the rewards” en “Creating demand through Public sector pioneers”. Dit zijn twee van de kernboodschappen van de sprekers tijdens de United We Stand international policy workshop die Dialogic organiseerde op 8 oktober 2010 in de Kanunnikenzaal van de Universiteit Utrecht. Het doel van de workshop was om de beleidsmakers in de Noordvleugel van de Randstad en de opdrachtgevers van United We Stand (gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, ministerie van Economische Zaken, provincie Noord-Holland en provincie Utrecht) het belang van beleid voor open dienstinnovatie te tonen, lessen die uit het buitenland te leren zijn mee te geven en internationale best practices te laten zien.
De basis voor de workshop is het onderzoek van Dialogic naar open dienstinnovatie beleid in tien grootstedelijke regio’s en case studies van Londen en Helsinki (rapport). Uit dit onderzoek komt onder meer dat in de tien grootstedelijke regio’s open dienstinnovatiebeleidsmaatregelen recent geïntroduceerd zijn, of in ieder geval zich nog aan het begin van de beleidslevenscyclus bevinden. Daarbij bieden succesvolle instrumenten niet zozeer financiële prikkels, maar juist kennis- en competentieoverdracht. Verder blijkt dat de meest effectieve rol van de overheid om open dienstinnovatie te stimuleren juist is door de vraag ernaar te stimuleren en door een framework neer te zetten waarbinnen open dienstinnovatie eenvoudig gerealiseerd kan worden (bijvoorbeeld door middel van onder andere wetgeving en het creëren van netwerken).
De internationale policy workshop werd door Mark de Jong (Universiteit van Amsterdam) geopend en geleid. Hij benadrukte dat United We Stand zich richt op:

1. Toegepaste kennis op het gebied van (management van) ketens en netwerken van open diensteninnovatie in de Noordvleugel te vergroten en te verspreiden;
2. ondernemingen inzicht te bieden hoe zij succesvol vorm kunnen geven aan bedrijfsoverschrijdend management van processen van open diensteninnovatie middels het aanreiken van strategische opties, scenario’s en good practices; en,
3. met beleidsmakers concrete acties te ontwerpen om de Noordvleugel als centrum voor open diensteninnovatie internationaal op de kaart zetten bijvoorbeeld via het gerichter aantrekken (c.q. behouden van) internationale ondernemingen en of het opzetten van een Open Diensteninnovatie Campus in de Noordvleugel.

Pim den Hertog (Universiteit van Amsterdam) lichtte vervolgens zijn 6D model toe (waarop hij een dag eerder promoveerde) en benadrukte het belang van dienstinnovatie beleid. Jesse Bos (Dialogic) liet zes buitenlandse beleidsinstrumenten zien die mogelijk interessant zijn voor de Noordvleugel van de Randstad en waarom deze succesvol zijn. Jussi Sorsimo (Culminatum, Finland) lichtte het idee van service design voor publiekprivate samenwerking in Helsinki toe, en bediscussieerde de aanpak hoe Culminatum de vraag naar dienstinnovatie stimuleert waarbij Ian Miles (University of Manchester, UK) als referent optrad. David Simoes-Brown (100% Open, UK) toonde de voorwaarden en barrières voor open innovatie. Bij de laatste presentatie trad Luis Rubalcaba (University of Alcala, Spanje) als referent op.

Momenteel is Dialogic bezig met het opstellen van ontwerpeisen voor een open dienstinnovatiecampus voor United We Stand.