Internet as Datasource, the sequel

In 2007 en 2008 heeft Dialogic namens het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden om het internet direct te gebruiken als bron voor formele CBS-statistieken, Internet as Datasource. Direct omdat het gaat om het geautomatiseerd verzamelen van data van het internet door middel van webrobots, directe koppelingen op databases, en het lokaal volgen van surfgedrag.

internet als databron

De resultaten zijn toen onder andere gepresenteerd aan EuroStat en de OECD. Met dat onderzoek liepen we duidelijk voorop op de ontwikkelingen. Dat blijkt onder andere uit het feit dat Google onlangs een pilot op dit onderwerp heeft gestart die wij al in dit onderzoek hadden uitgewerkt (automatisch verzamelen van consumentenprijzen op prijsvergelijkingssites om zo de ontwikkeling van de inflatie real-time te kunnen volgen) en die het CBS ook in in de praktijk gebruikt.

In het najaar van 2010 heeft de Europese Commissie, als vervolg op ons onderzoek in Nederland, een tender uitgeschreven voor het uitvoeren van een soortgelijk haalbaarheidsonderzoek, maar nu op Europees niveau. Dialogic heeft deze tender gewonnen en gaat het onderzoek nu op verschillende plaatsen in Europa uitvoeren, samen met het Nederlandse bedrijf Digital Architects (voor de webcrawlers), het Duitse bedrijf Ipoque (voor de deep packet inspection), het CBS en de Engels-Chinese juriste dr. Faye Fangfei Wang (voor de juridische aspecten).

Contactpersoon voor dit project is ir.ing. Reg Brennenraedts.