Digitalisering Nederlandse bioscopen

Binnen twee jaar wordt een groot deel van de Nederlandse bioscopen gedigitaliseerd. Het gaat in totaal om 571 zalen. Deze digitale ambitie leefde al een tijd binnen de sector, maar nu het ministerie van OCW heeft besloten financieel bij te dragen, zal digitalisering op korte termijn van start gaan. De organisatie CinemaDigitaal.nl is zal de digitalisering vorm gaan geven.

 

Dialogic heeft het business plan van CinemaDigitaal.nl gemaakt. Ook heeft zij meegeschreven aan de subsidieaanvraag die vorige week geresulteerd heeft in de bijdrage van de overheid aan het project.

 

Veel films werden al digitaal geproduceerd, maar de vertoning in de Nederlandse bioscopen was vaak nog analoog. Films worden overgezet op een klassieke 35mm-tape alvorens ze richting bioscopen gedistribueerd worden. Dat is eigenlijk zonde: 35mm-tapes zijn veel duurder dan digitale dragers en het beschikbare aanbod van 35mm-content is beperkt tot recente films. Door te digitaliseren kan dus geld bespaard worden én ontstaat de mogelijkheid het aanbod te verbreden. Zo kan men bijvoorbeeld opera- en theaterregistraties, klassieke films en live sport evenementen in de bioscoop bekijken.

 

Tot voor kort was het voor bioscopen echter lastig om te digitaliseren. Voor de vertoning van digitale films is namelijk een digitale projector nodig en die is voor veel bioscopen te duur in de aanschaf. Bovendien slaan de kostenbesparingen van digitalisering vooral bij de distributeurs van films neer en dus niet bij de bioscopen. Om dit klassieke voorbeeld van ketenfalen te overkomen, wordt in het business plan het VPF-model (Virtual Print Fee) toegepast. Kern van dat model is dat de filmdistributeur de bioscoop een vergoeding betaalt voor iedere film die niet meer op 35mm-tape hoeft te worden aangeleverd. De bioscoop gebruikt die vergoeding om zijn digitale projector af te betalen. Uniek aan het Nederlandse plan is dat niet alleen de grote bioscopen mee doen, maar ook de kleine filmhuizen. Dat wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage aan de overheid, maar ook door een stukje solidariteit binnen de sector.  

Voor meer informatie over Dialogic’s bijdrage aan dit project, kunt u contact opnemen met Reg Brennenraedts of Stein Smeets.