Dialogic evalueert Vlaamse Intellectuele Eigendomsscan

In 2010 heeft Dialogic in opdracht van het Vlaams Agentschap Ondernemen (AO) een evaluatie uitgevoerd van het, door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gesteunde, project ‘IE-scan’. De IE-scan is een pilot van het Agentschap Ondernemen met als doel MKB-ondernemingen in Vlaanderen te informeren en begeleiden rond het beheer van hun intellectuele eigendom (IE).

De belangrijkste evaluatie-uitkomst is dat de IE-scan doet wat het beoogt. Uit het onderzoek blijkt dat de IE-scan de behoefte van ondernemers effectief in kaart brengt en daarna de juiste, begrijpelijke informatie op maat aanlevert. Deze informatie heeft bij veel ondernemingen het inzicht in het belang van IE vergroot. Veel zijn ervan overtuigd geraakt zaken daadwerkelijk anders aan te moeten pakken. Diverse ondernemingen hebben zelfs al zicht op profijt van hun inspanningen. De IE-scan leidt tot nieuwe kansen, maar zorgt er vooral voor dat bedrijven op een proactieve manier omgaan met IE, rekening houden met IE van derden en IE opnemen in de bedrijfsvoering.