Dialogic publiceert in ‘Supply Chain Management’

2010-07-29_scmijSamen met oud-Dialogicus Ronald Batenburg heeft Marijn Plomp een artikel geschreven voor het wetenschappelijke tijdschrift ‘Supply Chain Management: An International Journal’. Het paper met de titel ‘Measuring chain digitisation maturity: an assessment of Dutch retail branches’ is mede tot stand gekomen op basis van een Dialogic-onderzoek in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) naar ketendigitalisering in de detailhandel.

Bij ketendigitalisering draait het om samenwerken over de organisatiegrenzen heen, met behulp van ICT. Het onlangs verschenen paper beschrijft een uitgebreide meta-analyse van 22 bestaande volwassenheidsmodellen voor ketendigitalisering op basis waarvan een geïntegreerd raamwerk is ontwikkeld. Dit raamwerk bevat twee dimensies van ketendigitalisering: technologie en organisatie. Beide dimensies kennen vier niveaus van volwassenheid. Door deze twee dimensies met elkaar te kruisen, ontstaat een typologie van de verschillende vormen van ketendigitalisering.
Met behulp van deskresearch, interviews en een enquête is deze typologie vervolgens toegepast op 24 branches van de Nederlandse detailhandel. Hieruit blijkt niet alleen dat het raamwerk praktisch toepasbaar is, maar ook dat de mate van digitalisering in de detailhandelsketens slechts in beperkte mate ontwikkeld is.

Het gepubliceerde artikel maakt deel uit van het promotie-traject van Marijn aan de Universiteit Utrecht dat zicht richt op de technologische en organisatorische determinanten van de adoptie van keteninformatiesystemen.

Voor meer informatie over het promotieonderzoek, of om een exemplaar van het artikel op te vragen kunt u contact opnemen met Marijn Plomp.