Breedband en de Gebruiker 2010

Het internetgebruik is de laatste 2 jaar intensiever geworden. Internetters zijn vaker en langer online, gemiddeld 18 uur per week. Het gaat hierbij om meerdere internetsessies; men is ’s ochtends online, gedurende dag zijn er enkele korte sessies om e-mail, nieuws of het weer te checken en ’s avonds is veelal een langere internetsessie. Internet is een grote bron van informatie, maar traditionele media als radio en televisie blijven een belangrijke positie innemen in de mediaconsumptie.

Het bekijken van nieuws of het checken van e-mail en het weer wordt ook veel online via de mobiele telefoon gedaan. De ‘heavy users’ van mobiel internet zijn veelal ook de ‘heavy users’ van internet via een vaste verbinding. Mobiel internet wordt als een prettig verlengstuk van de vaste internetverbinding beschouwd.

De breedband+ gebruiker, met een vaste verbinding met een downloadsnelheid van minimaal 50 Mbit/s of iemand die bewust heeft gekozen voor een hoge uploadsnelheid dan wel symmetrische verbinding, verschilt niet veel van de gewone internetgebruiker. De breedband+ gebruiker maakt geen langere of korte internetsessies, maar maakt wel meer gebruik van de verschillende internettoepassingen zoals het raadplegen van verkeerssites, het spelen van online games en het betalen via internet. Hoewel de breedband+ gebruiker meer gebruik maakt van bepaalde internettoepassingen, zijn dit niet altijd toepassingen die een hoge bandbreedte vereisen (met uitzondering van het downloaden van films en het spelen van online games).

Dit alles blijkt uit de vijfde editie van Breedband en de Gebruiker die dit jaar verscheen. Breedband en de Gebruiker onderzoekt vanuit gebruikersperspectief de veranderingen in internetgebruik. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Stimuleringsfonds voor de Pers (SVDP) en kabel- en mediabedrijf UPC Nederland bracht Dialogic in kaart wat de ‘gemiddelde’ Nederlandse breedbandgebruiker anno 2010 online doet en hoe dit gedrag is veranderd in de afgelopen tien jaar. Het rapport is beschikbaar op de site van Dialogic en op de website van Breedband en de Gebruiker.