Dialogic presenteert op International Network for SMEs

rio_de_janeiroInnoveren is geen geïsoleerde activiteit: innovatieprestaties van bedrijven zijn afhankelijk van interacties met andere bedrijven, kennisinstellingen, intermediairen, etc. Bedrijven werken dan ook vaak samen om te komen tot nieuwe producten of diensten, of om hun interne processen te optimaliseren. Bij hun partners worden ‘resources’ gevonden waar het bedrijf zélf niet over beschikt. Resources, zoals geld, materialen maar vooral kennis, zijn van wezenlijk belang om te komen tot een innovatie. Een meer ‘open innovatieproces’ past niet alleen grote bedrijven, maar ook zeker het midden- en klein bedrijf (MKB). Immers, het zijn juist de kleine bedrijven die tegen beperkingen in ‘resources’ (ook tijd!) aanlopen en zodoende kunnen profiteren van partnering.

Beleidsmakers houden meer en meer rekening met de trend van open innovatie en de noodzaak voor bedrijven (met name het MKB) om externe partners te betrekken in hun innovatieprocessen. Een beleidsinstrument dat aansluit op die gedachte is de Innovatievoucherregeling. Dat instrument werd, in pilotvorm, in Nederland voor het eerst geïntroduceerd door het Ministerie van Economische Zaken in 2004. Een voucher vertegenwoordigt een beperkte som geld, dat ingezet kan worden om een kennisvraag door een (publieke) kennisinstelling te laten beantwoorden. Het voucher instrument beoogt bij te dragen aan innovativiteit van de onderneming, maakt publieke kennisinstellingen meer vraaggericht en – bovenal – moedigt duurzame relaties tussen MKB’ers en onderzoekers aan. Dialogic evalueerde de Nederlandse regeling in 2008.

Inmiddels zijn er in Europa tientallen voucherprogramma’s. Soms met gelijke, soms met afwijkende (primaire) doelstellingen en ontwerpkarakteristieken.

Op het jaarcongres van het International Network for SMEs (INSME) sprak Bram Kaashoek, namens Dialogic, over het generieke ontwerp van voucherinstrumenten in Europa (met als belangrijkste voorbeeld de Nederlandse casus); de rationale achter dit instrument en effecten ervan. INSME organiseerde het evenement rondom het thema: SME Innovation – Boosting Development and Growth in Times of Change. Het congres vond plaats in Rio de Janeiro van 10 tot 13 mei en trok 200 bezoekers uit 25 landen.

De presentatie van Bram is te bekijken via de website van INSME. Op die website is bovendien meer informatie gegeven over de conferentie en over INSME als netwerkorganisatie.

Mocht u vragen/opmerkingen hebben, neem dan direct contact op met Bram Kaashoek