Dialogic brengt Nederlandse investeringen in kennis & innovatie letterlijk in kaart

Het Innovatieplatform bracht onlangs een adviesrapport uit: welke agenda is nodig om Nederland binnen 10 jaar in de wereldwijde top-5 van duurzame kenniseconomieën te krijgen? Het Innovatieplatform concludeert dat de concurrentiekracht van ons land onder druk staat. Grote hervormingen en gerichte investeringen in onderwijs, onderzoek, innovatie, ondernemerschap en het aantrekken van buitenlandse investeringen zijn, aldus het Platform, nodig om het verschil te gaan maken.

Het rapport van het Innovatieplatform telt ruim 100 pagina’s en maakt gebruik van verschillende onderliggende studies. Een van die studies werd door Dialogic uitgevoerd: een analyse van Nederlandse investeringen in kennis & innovatie. Op basis van begrotingsinformatie (en aanvullend desk research) maakte Dialogic in een stroomschema inzichtelijk hoe financiële middelen vanuit departementen via regelingen en intermediairen bij uitvoerders (bijvoorbeeld universiteiten, TNO en TTI’s) terecht komen. Dialogic stelde vast dat jaarlijks bijna 5,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in kennis & innovatie (publieke middelen). Ongeveer 2 miljard daarvan is specifiek en bestaat uit programmatische middelen, tweede geldstroom aan universiteiten en publiek contractonderzoek. Daarnaast gaat 2 miljard naar de eerste geldstroom van universiteiten.

Het rapport ‘Nederland 2020: terug in de top 5‘ is op de website van het Platform te downloaden. Het stroomschema van Dialogic is opgenomen als figuur 12 (pagina 35).

Neem voor meer informatie contact op met Christiaan Holland (holland@dialogic.nl of 030-2150582)