Het onderzoek Breedband en de Gebruiker 5 in laatste fase

Breedband en de Gebruiker is een tweejaarlijks onderzoek naar het internetgebruik voor privé-doeleinden van Nederlanders. Vanuit een gebruikersperspectief wordt inzicht verkregen in de veranderingen die zich aftekenen in het internetgebruik. Omdat het onderzoek voor de vijfde keer wordt uitgevoerd, kunnen veranderingen consistent over een periode van tien jaar in kaart worden gebracht. In deze vijfde editie zijn belangrijke vragen: In hoeverre is er sprake van een verschuiving richting mobiel internet? Welke betekenis heeft internet voor de gebruiker?

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, UPC en het Stimuleringsfonds voor de Pers, is inmiddels in haar laatste fase. De enquête is ingevuld door 1621 respondenten en wordt momenteel geanalyseerd door het onderzoeksteam. Het dagboekonderzoek is na 14 dagen eveneens afgerond. In het dagboek onderzoek gaven 30 internetgebruikers dagelijks hun mening op een internetkwestie. Deze meningen worden verwerkt in de rapportage als verhalen achter de cijfers afkomstig uit de enquête. De rapportage verschijnt april 2010.

De gebruikersavond op 18 maart biedt eveneens aanvullende informatie op de cijfers uit de enquête. Met een klein groepje internetgebruikers zullen we tijdens een interactieve bijeenkomst een tweetal thema’s behandelen, te weten ‘mediawijsheid’ en ‘het betalen voor internetcontent’. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de interactieve internetgebruikersavond op 18 maart 2010 in Utrecht (van 19.00 tot 21.00 uur).

Prijswinnaars FLIP HD Video bekend
De prijswinnaars FLIP HD Video zijn inmiddels ook bekend. De gelukkigen zijn:
  • Mevrouw Croenen uit Wommels
  • De heer Van Bree uit Doetinchem
  • De heer Van Tol uit Amersfoort
Meer informatie?
Voor informatie over dit onderzoek en ander gebruikersonderzoek van Dialogic kunt u terecht bij Hugo Gillebaard.