Twee innovatie-onderzoeken gestart in Vlaanderen

Het Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) in Vlaanderen heeft Dialogic verzocht om parallel twee onderzoeken uit te voeren. De trajecten zijn in januari 2010 gestart. Eerder evalueerde Dialogic voor IWT al de regeling Collectief Onderzoek.

Het IWT is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van innovatiestimulerende regelingen in Vlaanderen. Vanuit die regelingen worden met name Vlaamse bedrijven (onder andere het MKB) geholpen bij de inrichting en verbetering van de effectiviteit van hun innovatieprocessen. Dat wordt gedaan via strategisch en toegepast onderzoek, gericht (technologisch) advies en informatievoorziening. Een groot aantal onderzoekers en adviseurs dragen bij aan deze activiteiten, allen werkzaam bij diverse erkende (publieke) onderzoeksinstellingen, Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden, innovatiecentra, universiteiten en hogescholen, federaties of andere clusterorganisaties.

IWT ziet meerwaarde in de samenwerking van deze betrokken organisaties; de facto samenwerking van de betrokken personen. Meerwaarde moet uiteindelijk neerslaan bij bedrijven. Het eerste onderzoek betreft de analyse van de structuur en werking van het netwerk: hoe komt samenwerking tussen actoren op gang? Worden technische vragen doorverwezen? Ontstaat er clustervorming van projecten rondom een technologisch thema of een sector? Profiteren bedrijven daar al voldoende van?

De tweede studie gaat specifiek in op de rol van de Vlaamse innovatiecentra (5 in totaal) in dat geheel. Dialogic bestudeert, samen met onderzoekers van de Universiteit Gent, wat de impact is van deze regionale spelers. Daartoe zullen onder andere fora worden georganiseerd waaraan bedrijven deelnemen.

De eindproducten van beide trajecten worden eind mei verwacht.

Voor meer informatie over de analyse van het Vlaamse innovatienetwerk, kunt u contact opnemen met Bram Kaashoek. Bij Hans Schaffers kunt u terecht voor vragen over de Impactstudie Innovatiecentra.