e-Business in Europa: leren van goede praktijkvoorbeelden bij het MKB

In opdracht van het European e-Business Support Netwerk (EBSN) heeft Dialogic in 2009 een zestal cases geïdentificeerd en opgesteld rondom MKB’ers van eigen bodem die ICT toepassen om de samenwerking met anderen in de keten (bijvoorbeeld klanten en leveranciers) te optimaliseren. Het belangrijkste doel van dit project is om MKB’ers te inspireren (goed voorbeeld doet volgen) en ze op weg te helpen bij het toepassen van e-business in hun eigen bedrijf.

In de tabel hieronder worden de zes bedrijven opgesomd die doorgelicht zijn alsmede een hyperlink naar het achterliggende document.

Bedrijf Locatie Onderwerp PDF
De Jong & Roos BV Schagen Wholes@le De Jong & Roos BV
Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland Fashion Supply Chain Management Konijnendijk Mode
Euro Pool System Rijswijk RFID in returnable packaging Euro Pool System
Zandleven Coatings BV Leeuwarden Web-based ordering Zandleven Coatings BV
Jade BV Deventer Electronic invoicing via LogiFurn Jade BV
Groen Uitzendburo BV Epe Time Tracking System Groen Uitzendburo BV

 

Daarnaast is er door EBSN de Nederlandstalige publicatie ‘Leren van collega MKB’ers in Europa’ opgesteld waarin 50 praktijkvoorbeelden uit heel Europa beknopt zijn samengevat. Voor meer informatie of het bestellen van deze Nederlandstalige publicatie kunt u terecht bij Hugo Gillebaard op 030-2150587.

Leren_van_MKB