Kaashoek en Ongena publiceren over netwerkanalyse

2009-10-27_full_bestuursw-4-08-kleinDialogici Bram Kaashoek en Guido Ongena hebben samen met Joerg Raab (Universiteit van Tilburg) een paper gepubliceerd over netwerkanalyse. Zij leggen uit waarom en hoe netwerkanalyse als instrument gebruikt kan worden om beleid te evalueren. Hun paper is gepubliceerd in het Nederlandse tijdschrift Bestuurswetenschappen.

In toenemende mate zet de overheid beleidsinstrumenten in om – in eerste instantie – netwerkvorming tussen actoren te bewerkstellingen, dat uiteindelijk moet leiden tot (maatschappelijke) effecten. In dit artikel stellen de onderzoekers van Dialogic dat die uiteindelijke effecten (tweede orde) soms lang op zich laten wachten of moeilijk toe te schrijven zijn aan de interventie. Het meten van netwerkvorming, als eerste indruk van succes, kan wel in een vroeg stadium. Netwerkanalyse als relatief nieuw instrument binnen beleidsevaluatie is geschikt om in dat vroege stadium inzichten op te leveren.

In het paper gebruiken Kaashoek, Ongena en Raab de casus van het Universum Programma (Platform Bèta Techniek) als voorbeeld. Dat programma brengt middelbare scholen bij elkaar in een netwerk. Door kennisuitwisseling binnen het netwerk te stimuleren, wordt beter en attractiever onderwijs in bètatechniek beoogd met als resultaat een hogere instroom van leerlingen in bètatechnisch vervolgonderwijs. Deze casus is verder uitgewerkt in de Platform Pocket nr. 5: Makelen & Schakelen: Netwerkanalyse Universum Programma.

Voor meer informatie over de publicatie, neem contact op met Bram Kaashoek (030-2150598). Ook voor vragen over de methode kunt u bij hem terecht.