Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland

Mag een internetaanbieder zich bemoeien met de online-toepassingen die een consument kan gebruiken? Of met de webpagina’s die een consument kan bekijken? Dergelijke vragen staan centraal in het debat over NetwerkNeutraliteit. Waar dat debat zich een aantal jaar vooral in de Verenigde Staten afspeelde wordt het nu ook in Nederland (en de rest van Europa) actueel. Kort geleden bleek dat een aantal mobiele aanbieders het gebruik van Skype niet toestaan. En dat vaste aanbieders op bepaalde momenten van de dag P2P-verkeer afknijpen.

Transparantie
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken – directie Telecommarkt deed Dialogic onderzoek naar NetwerkNeutraliteit in Nederland. Het onderzoek richtte zich allereerst op de vraag of schendingen van NetwerkNeutraliteit in Nederland voor komen. Dat komen ze – getuige ook voornoemde voorbeelden – al wordt het meeste internetverkeer doorgegeven zonder dat het is beïnvloed. De tweede (en interessantere) vraag was hoe de overheid zich in deze kwestie moet opstellen. In de Verenigde Staten heeft men meermaals geprobeerd het schenden van NetwerkNeutraliteit bij wet te verbieden. Die wetgeving heeft het nooit gehaald maar de facto is een situatie ontstaan waarin het beïnvloeden van internetverkeer (in de praktijk gaat het meestal om het afknijpen van P2P-verkeer) niet wordt toegestaan.

Het is de vraag of zo’n verbod ook in Nederland nodig is. Een fundamenteel verschil tussen de Amerikaanse en Nederlandse internetmarkt is dat we hier meer concurrentie kennen; in de Verenigde Staten is er in feite sprake van een duopolie. In theorie dwingt die concurrentie aanbieders veel terughoudender te zijn in het beïnvloeden van internetverkeer. De consument stapt anders immers over naar een aanbieder die bijvoorbeeld wél Skype toestaat. Waar het in Nederland echter aan ontbreekt is transparantie: consumenten weten vaak niet of hun (mobiele) internetaanbieder verkeer wel of niet beïnvloedt en kunnen daar dus ook niet naar handelen. Dialogic heeft het ministerie dan ook geadviseerd internetaanbieders te vragen transparanter te zijn over NetwerkNeutraliteit. Dat een dergelijke strategie werkt bleek wel uit de eerder aangehaalde Skype casus: daags nadat verschillende media hadden gepubliceerd dat Skype niet werd toegestaan pasten verschillende mobiele aanbieders hun voorwaarden aan.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Rudi Bekkers, Reg Brennenraedts of Stein Smeets. Het rapport Netwerkneutraliteit: stand van zaken in Nederland is op de site van Dialogic en het ministerie van Economische Zaken beschikbaar.