Dubbel profijt van zonnepanelen en elektrische auto?s

Op 12 juni gaf Auke Erland Hoekstra, Clean Tech Evangelist.com, een Dialecture over zonne-energie als oplossing voor het energietekort. Allereerst introduceerde hij Gerard Joule, een gemiddelde Nederlander die door een jaar lang 8 uur per dag te zwoegen op een fiets met een dynamo er aan 1 GigaJoule kan opwekken. Het probleem is dat wij in Nederland per jaar 200 GigaJoule gebruiken: we zouden 200 energieslaven nodig hebben om al die energie te leveren!

Biobrandstoffen lossen dit energietekort niet op en kernenergie is gewoon te duur. Volgens Auke moeten we naar boven kijken: wind kan 10x onze energiebehoefte afdekken en zon zelfs meer dan 1000x. Volgens Auke gaan wind en zon fossiele energie niet vervangen omdat fossiel “slecht??? is maar omdat zon en wind binnenkort simpelweg goedkoper zijn.

 

Hij denkt dat de verandering sneller zal gaan dan we nu denken. Net als bij Internet zal de verandering volgens hem namelijk niet komen “vanuit het centrum??? maar “vanaf de randen???. Gebruikers die zonnepanelen en elektrische auto’s aanschaffen zullen de energiesector in een hogere versnelling dwingen richting het “super smart grid???. Hij presenteerde een simulatiemodel waarin de interactie van omzetstijging en prijsdaling ertoe leidt dat de ene na de andere regio zonnepanelen op het dak gaat leggen, ook zonder subsidie. Een soortgelijk model kan je volgens hem maken voor de opmars van elektrische auto’s.2009-06-17_homes_that_produce

 

Hij sloot af met de boodschap dat cleantech bezig is een veel positiever imago te krijgen. Een mooi glazen dak dat meer energie oplevert dan een persoon gebruikt, levert niet alleen geld op maar geeft veel mensen ook een goed gevoel. Hij spiegelde Dialogic ook elektrische auto’s voor die sportiever, goedkoper en zuiniger worden dan benzineauto’s.

 

Zijn kosten-baten model van zonne-energie werd uitvoerig bediscussieerd door de aanwezige Dialogici. Daarnaast werd enthousiast gebrainstormd over de mogelijkheden van decentrale energievoorzieningen en welke kansen dit biedt.

 

Voor meer informatie over Dialogic en duurzame energie kunt u contact opnemen met Sven Maltha.