Start Friese ICT-Innovatie Alliantie

In opdracht van de Provincie Fryslân ondersteunt Dialogic de kerngroep van de Friese ICT-Innovatie Alliantie. Op vrijdag 13 februari presenteerde de kerngroep de Roadmap die de beste krachten in Fryslân bundelt. Door het uitvoeren van zes ict-projecten kan de Provincie Fryslân kansen benutten om zichzelf met ict-innovatie op de kaart te zetten. Hierdoor kan er binnen twee jaar een beweging op gang komen die zorgt voor een innovatief klimaat met een sterk zuigende economische werking.

 

Voor elk project moet er uiterlijk in juni van dit jaar een uitgewerkt businessplan liggen, waaraan marktpartijen zich zowel inhoudelijk als financieel committeren. Tussen zomer 2009 en eind 2010 zal vervolgens de uitvoering van deze businessplannen ter hand worden genomen. De vijf projectgroepen zijn: draadloze Friese meren, zorg, sport experience, jachtbouw en platteland/kleine kernen.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de de Friese ICT-Innovatie Alliantie, ook is er een video beschikbaar van de presentatie van de zes concrete ict-projecten van de Friese ICT-Innovatie Alliantie.