Benchmark Axis-opleidingen

De AXIS-regeling maakt het hogescholen mogelijk om studenten zonder het juiste vooropleidingsprofiel in te laten stromen in een zevental technische bacheloropleidingen. Het Platform Bèta Techniek vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in de hoeveelheid (zowel absoluut als relatief) studenten die met een deficiënt profiel zijn ingestroomd, en de studieresultaten van deze studenten.

In de zomer van 2008 heeft Dialogic een benchmark van hogescholen uitgevoerd, in december 2008 heeft dit een vervolg gekregen. De benchmark Axis-opleidingen is een vervolgonderzoek, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen studenten die een M- en studenten die een N-profiel hebben gevolgd. U kunt de publicatie hier downloaden.