Zo ziet de wereld u in de 2033

Bij tijd en wijle zijn wij ook niet te beroerd om ietwat ongewone projecten uit te voeren. Op 4 oktober j.l. organiseerden de samenwerkende bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, SOID, AID, VROM-inspectie) een grote strategiebijeenkomst onder de titel ‘Rechercheren is vooruitzien’. Tijdens de bijeenkomst werden toekomstbeelden besproken voor de opsporingsdiensten in 2033. Als toepasselijk aandenken had de organisatie bedacht dat het wellicht aardig was om alle bezoekers als aandenken een foto mee te geven van henzelf. In 2033.

 

Ze vroegen Dialogic of wij software kenden die dit zou kunnen. We wisten al snel een web service te traceren in Canada die dit voor een bescheiden bedrag kon. Vervolgens gaf de congresorganisatie ons de opdracht om dat dan ook maar in het echt te doen. Dat had nogal wat voeten in de aarde (servers in Canada die niet werkten, vage foto’s die werden gemaakt en een internetverbinding tussen de congreslokatie en Dialogic die er steeds uitlag). Uiteindelijk is het toch gelukt om het gros van de foto’s te bewerken. Ter illustratie is hier de bewerkte foto toegevoegd van de onderzoeker die dit project heeft uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbin te Velde.

2008-10-27_robbin_in_2020