Dialogic aanwezig bij internationale workshop NESTA – London

Maandag 20 oktober heeft het National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA) een internationale workshop georganiseerd in London. NESTA is een onafhankelijke organisatie uit Groot-Brittannië met als doel het stimuleren van innovatie. NESTA heeft niet enkel een signalerende functie, maar intervenieert ook direct in het Britse innovatiesysteem: zo investeert NESTA in opkomende bedrijven en worden innovatieprogramma’s ontwikkeld. Ook is de organisatie betrokken bij de ontwikkeling van nationaal innovatiebeleid. De internationale workshop was gericht op het bij elkaar brengen van onderzoekers en beleidsmakers om ideeën uit te wisselen over innovatievouchers. Specifieke aandacht werd besteed aan het meten van effecten van zo’n beleidsinterventie. Bram Kaashoek, onderzoeker en adviseur bij Dialogic, was aanwezig bij de workshop.

In 2007/2008 heeft Dialogic in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse innovatievoucherregeling geëvalueerd. De evaluatie geeft een antwoord op de vraag of de hoofddoelstelling van de vouchers – het bevorderen van het gebruik van voorhanden kennis bij kennisinstellingen door het MKB ten behoeve van innovatie – gerealiseerd wordt. Een belangrijk onderdeel van de evaluatiestudie is het meten van de additionaliteit van de voucherregeling. Ofwel, leidt de voucher tot onderzoeksopdrachten van MKB’ers aan kennisinstellingen die anders niet (of later) zouden zijn verstrekt?

Voor meer informatie over de NESTA workshop, evaluatie van de innovatievoucherregeling of effectmetingen van beleidsinstrumenten in brede zin, neem contact op met Bram Kaashoek via de email of telefoon op 030-2150598.