Studie naar afbakening zakelijke telecommarkt beschikbaar

In opdracht van de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) voerde Dialogic een onderzoek uit naar de zakelijke eindgebruikersmarkten voor telefonie, internet en huurlijnen. In samenwerking met Heliview werden enkele honderden Nederlandse bedrijven geënquêteerd, zowel telefonsich als via een web-enquête.

OPTA wilde verschillende vragen beantwoord zien:

  • in welke mate worden verschillende producten gebruikt (bijv. analoge telefonie vs. ISDN vs. VoIP) en bij welke aanbieders worden ze afgenomen?
  • is er sprake van substitutie tussen de verschillende producten en tussen de verschillende aanbieders? Daarbij werd o.a. gebruikt gemaakt van een zogenaamde SNIPP-test.
  • kunnen zakelijke afnemers invloed uitoefenen op de condities waartegen producten worden afgenomen, m.a.w. is er sprake van buying power?

 

Het Dialogic rapport is te downloaden van de website van OPTA. Het ligt o.a. ten grondslag aan OPTA’s recente marktanalyse huurlijnen.