Staatssecretaris Heemskerk neemt Dialogic publicatie in ontvangst

2008-04-11_uitreiking-digitale-samenwerkingIn juli 2006 heeft het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD) een projectplan opgesteld om de komende jaren initiatieven voor zowel ketendigitalisering als winkelautomatisering in de detailhandel op gerichte wijze te stimuleren. Achtergrond van het projectplan vormen de administratieve lasten die in steeds grotere mate beslag leggen op het budget van detaillisten in Nederland. Digitale samenwerking levert namelijk geld op en bespaart tijd. Het leidt tot minder fouten bij het bestellen, catalogi zijn actueel en orders zijn altijd leesbaar en volledig.

 

Slechts enkele detailhandelsbranches maken tot nu toe de stap naar digitale samenwerking. Goede voorlichting en informatie over best practices voor ondernemers is daarom zeer gewenst. Een eerder Dialogic-onderzoek laat zien dat dergelijke succesvolle cases aanwezig zijn in de meubel- en modebranche (c.q. CBW en MITEX).

 

In de publicatie ‘De kracht van digitale samenwerking’ worden deze best-practices uitgelicht. Daarnaast wordt praktische informatie (do’s & don’ts) gegeven voor ondernemers en medewerkers in de detailhandel.

 

Op het seminar e-Factureren reikte Loek Hermans (voorzitter MKB Nederland) en Geert Vermeer (voorzitter HBD) het boek ‘De kracht van digitale samenwerking’ uit aan staatsecretaris Heemskerk. De kracht van digitale samenwerking is een gezamenlijke uitgave van het HBD, MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken. De publicatie ‘De kracht van digitale samenwerking’ is op de website van het ministerie van Economische Zaken te downloaden.