Gebruikersbijeenkomst Online Winkelen

Op dinsdag 5 februari heeft Dialogic in het kader van het project Breedband en de Gebruiker een gebruikersbijeenkomst gehouden.

Tijdens deze bijeenkomst stond het thema online winkelen centraal. Met een groep van ongeveer 10 consumenten werd ingegaan op de vraag hoe het koopgedrag verandert door de mogelijkheden die internet biedt. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel. De resultaten van deze bijeenkomst worden opgenomen in de rapportage Breedband en de Gebruiker 2007, die deze maand zal verschijnen.

Meer informatie over het project Breedband en de Gebruiker en consumenten-/gebruikersbijeenkomsten is te vinden op www.breedbandgebruiker.nl of bij Karianne Vermaas.

2008-02-06_gebruikersbijeenkomst_online_winkelen