Expert workshop ?Multimedia en overheidsdienstverlening?

De overheid investeert veel in het aanbod van elektronische diensten om burgers en bedrijven beter te bedienen. Het daadwerkelijke gebruik van elektronische diensten blijft duidelijk achter bij het aanbod. Eén van de mogelijkheden om dit gebruik te stimuleren, is wellicht het gebruik maken van multimedia in het dienstverleningsconcept. Ook in de marktsector zien we steeds vaker multimediale toepassingen als onderdeel van elektronische dienstverlening.

Op 24 januari organiseert Dialogic een expert workshop om in te gaan op de volgende vragen:
– waar liggen de kansen voor de inzet van multimedia in dienstverlening?;
– wat zijn daarbij de belangrijkste randvoorwaarden?;
– bestaat er behoefte aan ondersteunend beleid (vanuit BZK) op dit punt?;
– welke knelpunten die opgelost moeten worden, zijn te identificeren?