eParticipatie top

Op donderdag 15 november 2007 vond de eParticipatie top plaats. Het doel van deze top was de mogelijkheden van eParticipatie met een breed publiek te bespreken en na te gaan wat nodig is om de kansen te verzilveren. Er waren Keynote speeches van Jacques Wallage, Tom Steinberg en Steven Lenos. In verschillende workshops werden bestaande initiatieven en nieuwe mogelijkheden besproken.

 

Dialogic nam de workshop gemeenteraad 2.0 voor haar rekening. In deze workshop werden onder andere de voorlopige resultaten besproken van een onderzoek naar webcasting; het uitzenden van raadsvergaderingen of vergaderingen van Provinciale Staten via internet.

 

Op het moment maken 67 van de 443 gemeenten in Nederland gebruik van online audiovisuele verslaglegging. Dat is 15% van het totaal. Het merendeel van de gemeenten maakt gebruik van audio, slechts tien gemeenten maken gebruik van video-uitzendingen.

 

Audiovisueel materiaal wordt in de eerste plaats gezien als een aanvulling op schriftelijke verslaglegging. Er is een (matched pair) vergelijking gemaakt tussen gemeenten die gebruik maken van online verslaglegging en gemeenten die geen gebruik maken van online verslaglegging. Daaruit blijkt dat er geen verschil is in de schriftelijke verslaglegging bij deze gemeenten.

 

Het grote voordeel van audiovisuele verslaglegging is dat verslagen direct na de vergadering beschikbaar zijn. Helaas laat de kwaliteit van de opnamen in sommige gevallen nog te wensen over en is de doorzoekbaarheid van het materiaal niet optimaal.

De doelen voor het online uitzenden van vergaderingen verschillen per gemeente; soms gaat het om de archieffunctie, in andere gevallen is het ingevoerd om de voorlichting te verbeteren. Gemeenten die online verslaglegging willen invoeren moeten hierin een keuze maken; ligt de focus op de archieffunctie en de objectiviteit van de informatie of op de voorlichtingsfunctie waarbij de informatie begrijpelijk moet worden aangeboden?

In de workshop werd verder gesproken over de afweging tussen een archieffunctie en een voorlichtingsfunctie. Volgens enkele aanwezigen kan een ‘voorlichtingsschil’ over de objectieve informatie worden gelegd, waarin de twee vormen van verslaglegging niet met elkaar hoeven te conflicteren. Wanneer echter videobeelden tot een samenvatting worden bewerkt om de bewoner een kort overzicht te geven van een raadsvergadering, staat dit haaks op de objectieve verslaglegging.

De presentatie kunt u hier vinden. Het hele rapport, verschijnt binnenkort op deze site. Meer informatie over de top kunt u vinden op de website van de eParticipatie top.