Quickscan uit voor provincie Limburg

Breedband maakt deel uit van verschillende uitvoeringsprogramma’s van het coalitieakkoord 2007-2011 ‘Investeren en verbinden’ van de provincie Limburg. Momenteel is er echter nog geen sprake van een vastomlijnd programma voor breedbandinitiatieven. Bovendien ontvangt de provincie regelmatig signalen uit het veld met de boodschap: “Limburg heeft het niet goed geregeld en loopt achter op breedbandgebied???.

De provincie Limburg wil graag beschikken over een objectief en beknopt advies over de huidige stand van zaken aangaande de breedbandontwikkeling binnen de provincie en het te voeren breedbandbeleid. De provincie zoekt daarbij naar verdere legitimatie voor haar rol om tot een concreet breedbandbeleid te komen voor de komende jaren. Dialogic is om die reden gevraagd een quickscan uit te voeren om te onderzoeken of er sprake is van een achterstand op breedbandgebied binnen de provincie Limburg.

In deze quickscan wordt een antwoord verstrekt op een drietal onderzoeksvragen:
1.    Wat is de huidige stand van zaken in de provincie Limburg ten aanzien van breedband? Wat zijn huidige initiatieven binnen de provincie en wat zijn daarbij knelpunten en kansen?
2.    Wat kenmerkt het beleid van andere provincies met een voortrekkersrol op breedbandgebied? Wat kan de provincie Limburg hiervan leren en zijn er mogelijkheden om aan te haken?
3.    Welke rol zou de provincie Limburg op zich kunnen en willen nemen? Hoe kan zij deze rol legitimeren en welke kansen zijn daarbij te benutten?

Inmiddels heeft de quickscan (augustus – september 2007) plaatsgevonden. De Quickscan Provinciaal Breedbandbeleid Limburg is hier te downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hugo Gillebaard op 030 – 215 05 87.