eParticipatie-top op 15 november

Namens Dialogic zit Christiaan Holland in de redactieraad van het eParticipatietraject van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit eParticipatietraject organiseert onder andere de eParticipatie-top.

Welke mogelijkheden bieden nieuwe ontwikkelingen op het internet voor een betere samenwerking tussen burgers en de overheid? En hoe kunnen we bestuurs- en internetcultuur op effectieve wijze met elkaar verbinden?

Die vragen staan centraal tijdens de eParticipatie-top, op donderdag 15 november 2007 in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger.
De eParticipatie-top is een werkconferentie over de nieuwe mogelijkheden van het internet (‘web 2.0’) voor participatie van burgers en hoe overheden die mogelijkheden kunnen benutten en stimuleren. De top is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het kabinet-Balkenende IV zet participatie van burgers centraal. Nederlanders moeten de ruimte krijgen om initiatieven te starten en samen te werken met hun overheid. Dit impliceert een andere rol van de overheid en het openbaar bestuur, haar manier van werken en de daarvoor noodzakelijke (e)vaardigheden van haar ambtenaren en bestuurders.

Recente technische ontwikkelingen op het internet -doorgaans gevangen in de term ‘web 2.0’ of ‘het sociale web’- bieden daarvoor in potentie uitgelezen mogelijkheden. Profielen- en communitysites, wiki’s, weblogs, RSS, multimediale content, Google Maps en mash-ups: allemaal nieuwe toepassingen die het internet aanzienlijk hebben veranderd. Ook de overheid kan daar haar voordeel mee doen. De vraag is alleen: hoe?
http://www.hu.nl/Lectoraten/Lectoraat+Overheidscommunicatie/Tweede+pagina+lectoraat.htm

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een inspirerend programma voor de eParticipatie-top. Er zijn keynotes van:
– Tom Steinberg (oprichter van het Britse MySociety.org)
– Jacques Wallage (burgemeester van Groningen en lector Overheidscommunicatie aan de Hogeschool Utrecht)
– Joeri van den Steenhoven (voorzitter van Nederland Kennisland).
We willen u vragen om donderdag 15 november 2007 vast te reserveren in uw agenda. U kunt zich al aanmelden via www.minbzk.nl/eparticipatie.
Neem ook eens een kijkje op eParticipatie.nl, een particulier initiatief gericht op communityvorming rondom eParticipatie!

Tot 15 november!