Dialogic organiseert congres over hergebruik overheidsinformatie

Circa anderhalf jaar geleden implementeerde Nederland de Richtlijn Hergebruik overheidsinformatie(2003/98/EC) in de Wet openbaarheid Bestuur. De Richtlijn beoogt eerlijke,  transparante en non-discriminatoire voorwaarden te scheppen voor het hergebruik van overheidsinformatie.

De effecten in de markt zijn niet uitgebleven: in diverse sectoren zien we dat hergebruikers zich bedienen van de nieuwe regels in onderhandelingen met de overheid. Voorts zien we ook tal van nieuwe diensten ontstaan, zowel binnen de overheid als binnen de private sector. Mooie voorbeelden: het gratis beschikbaar stellen van de Nationale Wegenkaart door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de website Meteox, waar gratis dynamische neerslagvoorspellingen geraadpleegd kunnen worden.

Maar dit alles gaat zeker niet zonder slag of stoot: achter de schermen – en soms ook ervoor – vinden soms hevige schermutselingen plaats. Het gaat dan om vragen als:
•    wat zijn nu eerlijke voorwaarden voor het beschikbaar stellen van overheidsinformatie en vooral: wat mag het kosten?
•    mag de overheid zomaar vrijelijk beschikbaar stellen terwijl dat voorheen een markttaak was?
•    mogen marktpartijen gratis informatie verstrekken, terwijl voorheen de overheid en het bedrijfsleven daar geld mee verdienden?
•    wie bepaalt uiteindelijk de standaards?

Met andere woorden: het gaat er nu om vast te stellen of de regels in de praktijk correct worden toegepast en zo niet, maatregelen te bedenken die ervoor zorgen dat dit wel gaat gebeuren.

Dat is het centrale thema van de bijeenkomst ‘Hergebruik in actie, een eerste evaluatie’ die georganiseerd wordt in het kader van het Europese EPSIPlus project. De bijeenkomst vindt plaats op 27 september 2007 te Utrecht van 11.30 – 17.00, met aansluitend een borrel. Meer informatie vindt u in de officiële uitnodiging .

U kunt zich aanmelden bij Robbin te Velde. Nota bene: het aantal deelnemers aan de bijeenkomst is beperkt.